สมอ.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ วันนี้ (21 มิ.ย. 2562) นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

วันที่เผยแพร่ : 2019-06-24 09:14:28


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2019-06-24 09:14:28 สมอ.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ วันนี้ (21 มิ.ย. 2562) นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
2019-06-17 09:35:26 สมอ. ลุยต่อเนื่อง กระจายกำลังจับเหล็กเบาและสินค้าด้อยคุณภาพ มูลค่า 10 กว่าล้านบาท นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบโรงงานและร้านจำหน่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีการตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยแห่งที่ 1 เป็นโกดังเก็บเหล็กเส้นรอการจำหน่ายของผู้จำหน่ายรายหนึ่ง ย่านสมุทรสาคร ตรวจพบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม น้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน (เหล็กเบา) จำนวน 139,200 เส้น น้ำหนักประมาณ 350 ตัน มูลค่ากว่า 7,000,000 บาท
2019-06-14 09:38:55 คณะผู้บริหาร สมอ. เยี่ยมเยียน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระบบ digital อย่างเต็มรูปแบบและรองรับ อุตสาหกรรม 4.0  วันนี้  (13 มิถุนายน 2562) 10.30 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. และคณะผู้บริหารสมอ. เยี่ยมเยียนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ  ให้การต้อนรับ โดยประเด็นในการหารือประกอบด้วย แนวทางในการติดตามผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในธุรกิจ E-Commerce ความร่วมมือด้านดิจิทัลภายใต้กรอบอาเซียน การเก็บข้อมูลภาครัฐในระบบ Cloud และการเตรียมพร้อมสู่ราชการไร้กระดาษ เพื่อการพัฒนา สมอ. สู่ระบบ digital อย่างเต็มรูปแบบ และรองรับอุตสาหกรรม 4.0  ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ (Mou) การบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคต
2019-06-14 09:21:58 สมอ.ยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 17065 วันนี้ (13 มิ.ย. 62) นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การประเมินความสามารถของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ระดับจังหวัด เพื่อรับรอง มผช. อย่างมีประสิทธิผล” เพื่อยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน  ด้วยการพัฒนาหน่วยรับรอง (Certification Body หรือ CB) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
2019-06-13 13:31:51 สมอ. เข้าร่วมจัดงาน “SMART SME EXPO 2019” ชี้ช่องรวย ที่เดียวจบพบทางรวย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางศิริเพ็ญ กุศลานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ในฐานะผู้ร่วมจัดงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “SMART SME EXPO 2019” ภายใต้แนวคิด “ชี้ช่องรวย ธุรกิจติดปีก”
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2019-06-25 17:01:04 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2019-06-21 14:45:03 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-05-27 11:18:30 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2019-05-17 17:51:03 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2019-05-13 16:45:34 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
2019-04-09 16:14:06 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 27 มี.ค. 62
2019-04-09 14:51:53 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดเหนี่ยวนำสามเฟส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 3 เม.ย. 62
2019-03-12 10:16:38 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 7 มี.ค. 62
2019-01-02 14:18:12 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ธ.ค. 61
2018-10-29 17:36:32 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 22 ต.ค. 61
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
25 June 2019 02 July 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพา (External Harddisk) ขนาดบรรจุ ๔ TB จำนวน ๔ ตัว
24 June 2019 24 July 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 June 2019 27 June 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑๓ เครื่อง
17 June 2019 24 June 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ กก. หมายเลข สมอ.154/1527
18 June 2019 25 June 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/529/52
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)