ชื่อมาตรฐาน : มาเลเซีย


มาเลเซีย

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  มาเลเซียจำกัดการนำเข้าสินค้าอลูมิเนียม    
  มาเลเซียบังคับใช้กฎระเบียบนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สัมผัสกับอาหาร