รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง มอก. เอส
1. การรับรองผลิตภัณฑ์ จำนวน 79 ราย
ที่ เลขที่ เลข มอก.S ชื่อมาตรฐาน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต จังหวัด วันออกใบรับรอง วันหมดอายุ
1 022-002/32 32-2561  ที่นอนยางพารา  บริษัท เทพเทกซ์(ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เทพเทกซ์(ประเทศไทย) จำกัด  สมุทรปราการ 24 ก.พ. 63 23 ก.พ. 66
2 058-083/1 83-2563  สเปรย์ดับเพลิง  บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด  บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด  นครราชสีมา 25 มี.ค. 64 24 มี.ค. 67
3 060-003/32 32-2561  ที่นอนยางพารา  บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)  ฉะเชิงเทรา 26 เม.ย. 64 25 เม.ย. 67
4 044-001/1 1-2561  ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  ชลบุรี 7 ก.ค. 64 27 ต.ค. 66
5 045-001/1 3-2561  ผ้าห่มสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน)เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  ชลบุรี 7 ก.ค. 64 27 ต.ค. 66
6 046-001/1 86-2563  ที่นอนปิกนิก  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน)เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  ชลบุรี 7 ก.ค. 64 27 ต.ค. 66
7 064-001/4 4-2561  ผ้าขนหนูสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  บริษัท สินเจริญการทอ จำกัด  บริษัท สินเจริญการทอ จำกัด  สมุทรปราการ 10 พ.ย. 64 9 พ.ย. 67
8 066-001/180 180-2564  สำลีใช้งานทั่วไป  นางสมใจ ลิ้มบริสุทธิ์  นางสมใจ ลิ้มบริสุทธิ์  สมุทรสาคร 29 พ.ย. 64 28 พ.ย. 67
9 73-001/106 106-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ  บริษัท บุญเลิศเกมส์ไม้ จำกัด  บริษัท บุญเลิศเกมส์ไม้ จำกัด  เชียงใหม่ 17 ม.ค. 65 16 ม.ค. 68
10 76-002/180 180-2564  สำลีใช้งานทั่วไป  บริษัท ธีระทัศน์ คอตตอน จำกัด  บริษัท ธีระทัศน์ คอตตอน จำกัด  สมุทรสาคร 15 ก.พ. 65 15 ก.พ. 68
11 080-001/37 37-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 8 มี.ค. 65 7 มี.ค. 68
12 081-001/42 42-2562  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 8 มี.ค. 65 7 มี.ค. 68
13 083-001/38 38-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 17 มี.ค. 65 16 มี.ค. 68
14 084-001/39 39-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 17 มี.ค. 65 16 มี.ค. 68
15 085-001/40 40-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 17 มี.ค. 65 16 มี.ค. 68
16 094-001/41 41-2562  ยาสีฟันผสมสมุนไพร  วิสาหกิจชุมชนกรีนเฮิร์บ บ่อทอง  วิสาหกิจชุมชนกรีนเฮิร์บ บ่อทอง  พิษณุโลก 23 มี.ค. 65 22 มี.ค. 68
17 103-001/36 36-2562  น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา  นางสำเนียง การัมย์  นางสำเนียง การัมย์  บุรีรัมย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
18 104-001/10 10-2561  ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  นางสาวพลอย สุรถาวร  นางสาวพลอย สุรถาวร  บุรีรัมย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
19 105-001/130 153-2564  ผลิตภัณฑ์จากกก  นงเมียน สาแก้ว  นงเมียน สาแก้ว  บุรีรัมย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
20 009-001/20 20-2561  ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเหลว  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 27 เม.ย. 65 28 เม.ย. 68
21 122-001/45 45-2562  หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์  บริษัท ลิตา เบดดิ้ง อินเตอร์ จำกัด  บริษัท ลิตา เบดดิ้ง อินเตอร์ จำกัด  นนทบุรี 2 พ.ค. 65 1 พ.ค. 68
22 151-002/41 41-2562  ยาสีฟันผสมสมุนไพร  นายศุภพงศ์ จันทรพิศาล  บ้านยาสมุนไพร  ตรัง 10 พ.ค. 65 9 พ.ค. 68
23 152-001/139 139-2564  ผลิตภัณฑ์บำรุงผม  นายศุภพงศ์ จันทรพิศาล  บ้านยาสมุนไพร  ตรัง 10 พ.ค. 65 9 พ.ค. 68
24 183-001/157 157-2564  ผลิตภัณฑ์ประดับมุก  นางวิภาดา สายันต์  นางวิภาดา สายันต์  สตูล 17 พ.ค. 65 16 พ.ค. 68
25 184-001/159 159-2564  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  นายจำรูญ ตาเหยบ  นายจำรูญ ตาเหยบ  สตูล 17 พ.ค. 65 16 พ.ค. 68
26 180-003/49 49-2562  เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์  นางสาวเพ็ญศรี ล่องพานิชย์  ดินนรา  นราธิวาส 18 พ.ค. 65 17 พ.ค. 68
27 127-001/88 88-2563  ผ้าห่มนวม  กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ  กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ  เพชรบูรณ์ 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
28 128-001/49 49-2562  เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์  กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน  กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน  เพชรบูรณ์ 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
29 129-001/48 48-2562  เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์  กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน  กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน  เพชรบูรณ์ 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
30 130-001/101 101-2563  ผลิตภัณฑ์เรซิน  นางสาวณัฐนันท์ บัวจตุรัส  เบญจรงค์บ้านพรหมยาม  เพชรบูรณ์ 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
31 199-001/89 89-2563  เบาะนั่ง  กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ  กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ  เพชรบูรณ์ 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
32 200-001/12 12-2561  แชมพูผสมสมุนไพร  นางรุจิรา หิรัญสาลี  ศาลาไทย  สุราษฎร์ธานี 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
33 169-001/33 33-2562  ลูกประคบสมุนไพร  กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง  กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง  ขอนแก่น 30 พ.ค. 65 29 พ.ค. 68
34 226-001/50 50-2562  ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก  นายสมพร สายปัน  นายสมพร สายปัน  ลำปาง 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
35 227-002/50 50-2562  ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก  นายประภาส ทวีเกษมสันต์  นายประภาส ทวีเกษมสันต์  ลำปาง 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
36 236-003/48 48-2562  เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์  นายรุ่งโรจน์ เลี้ยงสุข  นายรุ่งโรจน์ เลี้ยงสุข  นครสวรรค์ 13 มิ.ย. 65 12 มิ.ย. 68
37 237-004/48 48-2562  เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์  นายนฤเบศท์ เลี้ยงสุข  นายนฤเบศท์ เลี้ยงสุข  นครสวรรค์ 13 มิ.ย. 65 12 มิ.ย. 68
38 219-002/48 48-2562  เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์  คุ้มวิมานดิน  คุ้มวิมานดิน  ฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
39 238-002/153 153-2564  ผลิตภัณฑ์จากกก  นางสาวชุมพร กิจอักษร  นางสาวชุมพร กิจอักษร  จันทบุรี 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
40 239-003/153 153-2564  ผลิตภัณฑ์จากกก  นายวิเชียร แปดเจริญ  แปดเจริญ  จันทบุรี 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
41 244-003/106 106-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ  นายอดุลย์ ผดุงเวียง  นายอดุลย์ ผดุงเวียง  สระแก้ว 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
42 245-003/107 107-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ  นายอดุลย์ ผดุงเวียง  นายอดุลย์ ผดุงเวียง  สระแก้ว 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
43 246-003/108 108-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้  นายอดุลย์ ผดุงเวียง  นายอดุลย์ ผดุงเวียง  สระแก้ว 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
44 234-001/107 107-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์กรรมไม้เมืองชัยภูมิ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์กรรมไม้เมืองชัยภูมิ  ชัยภูมิ 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
45 235-001/108 108-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์กรรมไม้เมืองชัยภูมิ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์กรรมไม้เมืองชัยภูมิ  ชัยภูมิ 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
46 241-002/108 108-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้  นางสาวสุชาดา ปลาทอง  นางสาวสุชาดา ปลาทอง  สระแก้ว 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
47 242-002/107 107-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ  นางสาวสุชาดา ปลาทอง  นางสาวสุชาดา ปลาทอง  สระแก้ว 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
48 243-002/106 106-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ  นางสาวสุชาดา ปลาทอง  นางสาวสุชาดา ปลาทอง  สระแก้ว 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
49 172-001/109 109-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ตู้  บริษัท พีเอส อินเตอร์เฟรม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  บริษัท พีเอส อินเตอร์เฟรม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  ขอนแก่น 23 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 68
50 144-002/049 49-2562  เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์  ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนหลงเซรามิค  ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนหลงเซรามิค  ลำพูน 30 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 68
51 145-001/047 47-2562  เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน  ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนหลงเซรามิค  ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนหลงเซรามิค  ลำพูน 30 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 68
52 288-001/56 56-2562  กระเป๋าหนังแท้  นางสาวธันยา ช่วยประดิษฐ์  นางสาวธันยา ช่วยประดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
53 289-001/14 14-2562  สบู่เหลวผสมสมุนไพร  นางสาวจันจิรา แก้วช่วย  วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรตำบลบางไทร  สุราษฎร์ธานี 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
54 290-002/139 139-2564  ผลิตภัณฑ์บำรุงผม  นางขนิษฐา รักเขียว  นางขนิษฐา รักเขียว  สุราษฎร์ธานี 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
55 291-001/156 156-2564  ผลิตภัณฑ์จากเชือก  นางสาวกนกวรรณ ประดิพัทธ์นฤมล  กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางเขาหัวควาย  สุราษฎร์ธานี 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
56 304-001/93 93-2563  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ  บริษัท เมธี ภูเก็ต จำกัด  บริษัท เมธี ภูเก็ต จำกัด  ภูเก็ต 21 ก.ค. 65 20 ก.ค. 68
57 305-002/157 157-2564  ผลิตภัณฑ์ประดับมุก  บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด  บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด  ภูเก็ต 21 ก.ค. 65 20 ก.ค. 68
58 316-001/9 9-2561  ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  นางสาว ฐิติวรรณ อยู่ครบ  นางสาว ฐิติวรรณ อยู่ครบ  สุรินทร์ 15 ส.ค. 65 14 ส.ค. 68
59 320-001/145 145-2564  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า  นางสาวกุลธิดา อุปพงษ์  สุขชม  สกลนคร 15 ส.ค. 65 14 ส.ค. 68
60 171-001/85 85-2563  กระเป๋าผ้า  นายนัฐพร มหิพันธ์ุ  นายนัฐพร มหิพันธ์ุ  กาฬสินธุ์ 16 ส.ค. 65 15 ส.ค. 68
61 310-002/85 85-2563  กระเป๋าผ้า  นางสมประสงค์ พาโพพันธ์  นางสมประสงค์ พาโพพันธ์  กาฬสินธุ์ 16 ส.ค. 65 15 ส.ค. 68
62 317-002/9 9-2561  ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  นางสุชานันท์ เหมือนประสาน  นางสุชานันท์ เหมือนประสาน  สุรินทร์ 16 ส.ค. 65 15 ส.ค. 68
63 318-003/9 9-2561  ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  นาย คำรณ ผจญกล้า  นาย คำรณ ผจญกล้า  สุรินทร์ 16 ส.ค. 65 15 ส.ค. 68
64 356-001/46 46-2562  เครื่องเบญจรงค์  นางสาวเพ็ญวรรณ์ กาวไธสง  นางสาวเพ็ญวรรณ์ กาวไธสง  สมุทรสาคร 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
65 357-002/46 46-2562  เครื่องเบญจรงค์  นางสาวเพ็ญวรรณ์ กาวไธสง  นางสาวเพ็ญวรรณ์ กาวไธสง  สมุทรสาคร 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
66 358-001/70 70-2562  ผ้ามัดย้อม  นางประไพ ยศวิไล  นางประไพ ยศวิไล  สมุทรสาคร 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
67 359-001/66 66-2562  กระเป๋าหนังผสม  นางนงคราญ จินดา  นางนงคราญ จินดา  สมุทรสาคร 26 ก.ย. 65 26 ก.ย. 68
68 360-002/47 47-2562  เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็บทรัพย์ซีรามิค  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็บทรัพย์ซีรามิค  สมุทรสาคร 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
69 362-003/47 47-2562  เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็บทรัพย์ซีรามิค  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็บทรัพย์ซีรามิค  สมุทรสาคร 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
70 367-001/131 131-2565  เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง  กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง  กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง  อุทัยธานี 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
71 368-001/134 134-2565  เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย  กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง  กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง  อุทัยธานี 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
72 386-002/58 58-2562  รองเท้าหนังแท้  กลุ่มรองเท้าหนังแท้สถาพร  นายสถาพร เย็นสรง  ราชบุรี 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
73 391-002/36 36-2562  น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา  นางสาวกฤษติญา วัชรพินธ์  นางสาวกฤษติญา วัชรพินธ์  นนทบุรี 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
74 313-044/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายอภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ  นายศราวุธ เผ่าพยัฆ  อ่างทอง 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
75 375-001/58 58-2562  รองเท้าหนังแท้  นายทรงชัย พิมแพงรักษ์  นายทรงชัย พิมแพงรักษ์  อุดรธานี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
76 382-002/89 89-2563  เบาะนั่ง  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส  กำแพงเพชร 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
77 392-003/46 46-2562  เครื่องเบญจรงค์  นายอนันต์ชัย สุรินทร์รัฐ  นายอนันต์ชัย สุรินทร์รัฐ  นนทบุรี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
78 380-002/145 145-2564  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า  นางมินตรา อาอิซาว่า  นางมินตรา อาอิซาว่า  พิจิตร 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
79 438-005/108 108-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้  นายเอกพงศ์ เสียงเพราะ  นายเอกพงศ์ เสียงเพราะ  แพร่ 12 ม.ค. 66 11 ม.ค. 69

2. การรับรองระบบคุณภาพงานบริการ จำนวน 335 ราย
ที่ เลขที่ เลข มอก.S ชื่อมาตรฐาน ผู้ประกอบการ จังหวัด วันออกใบรับรอง วันหมดอายุ
1 023-10/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด  เชียงใหม่ 3 มี.ค. 63 2 มี.ค. 66
2 024-002/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 27 มี.ค. 63 26 มี.ค. 66
3 025-003/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 63 2 ก.ค. 66
4 026-11/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท แคร์ พลัส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 11 ส.ค. 63 10 ส.ค. 66
5 027-12/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท แคร์แอนด์เชพ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 17 ส.ค. 63 16 ส.ค. 66
6 028-013/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 26 ส.ค. 63 25 ส.ค. 66
7 030-004/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 26 ส.ค. 63 25 ส.ค. 66
8 029-14/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด  ปทุมธานี 2 ก.ย. 63 1 ก.ย. 66
9 031-005/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด  สมุทรปราการ 16 ก.ย. 63 15 ก.ย. 66
10 032-015/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ที.ซีเพรสคอนโทรส เซอร์วิส จำกัด  ประจวบคีรีขันธ์ 17 ก.ย. 63 16 ก.ย. 66
11 033-016/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ไอแอมบัก จำกัด  ปทุมธานี 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66
12 034-006/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท 109 คอนเซาท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66
13 035-017/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอ็มแอนด์เอ็มเพสท์ (ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพมหานคร 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66
14 036-018/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โอภาเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  สงขลา 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66
15 039-021/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด  สมุทรปราการ 23 ก.ย. 63 22 ก.ย. 66
16 040-007/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท กำแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด  นนทบุรี 23 ก.ย. 63 22 ก.ย. 66
17 041-008/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด  นนทบุรี 25 ก.ย. 63 24 ก.ย. 66
18 042-022/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด  กรุงเทพมหานคร 29 ก.ย. 63 28 ก.ย. 66
19 038-020/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โอเปี้ยม แมเนจเม้นท์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 30 ก.ย. 63 29 ก.ย. 66
20 043-023/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โนเบิล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 9 ต.ค. 63 8 ต.ค. 66
21 047-024/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ดี เฮิร์บ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 5 พ.ย. 63 4 พ.ย. 66
22 048-001/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท แอล.เค.เอส.ฟู้ด เมคเกอร์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 12 พ.ย. 63 11 พ.ย. 66
23 047-024/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด  สมุทรปราการ 30 พ.ย. 63 29 พ.ย. 66
24 050-026/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอคเซล ควอลิตี้ พลัส จำกัด  นนทบุรี 16 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 66
25 051-027/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอเวอร์เซอร์ เทอร์ไมท์ (โซลูชั่น) จำกัด  ปทุมธานี 21 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 66
26 052-028/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท กรีนโปรดักส์ เทคโนโลยี จำกัด  นนทบุรี 29 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 66
27 053-029/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด (สาขาเชียงใหม่)  เชียงใหม่ 7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 67
28 054-030/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด (สาขาภูเก็ต)  ภูเก็ต 7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 67
29 055-031/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด (สาขาชลบุรี)  ชลบุรี 7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 67
30 056-032/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)  สุราษฎร์ธานี 7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 67
31 057-033/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ราชา เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด  ขอนแก่น 16 มี.ค. 64 15 มี.ค. 67
32 059-009/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 2 เม.ย. 64 1 เม.ย. 67
33 061-001/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 8 เม.ย. 64 7 เม.ย. 67
34 062-001/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์  อุดรธานี 3 พ.ค. 64 2 พ.ค. 67
35 063-001/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท รักษาความปลอดภัย อีทีซี.ควอลิตี้ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 18 พ.ค. 64 17 พ.ค. 67
36 065-010/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 11 พ.ย. 64 10 พ.ย. 67
37 069-013/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท อีสเทิร์น แคร์ เซอร์วิส จำกัด  ระยอง 13 พ.ย. 64 12 พ.ย. 67
38 070-035/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด  สุรินทร์ 13 พ.ย. 64 12 พ.ย. 67
39 072-188/1 188-2564  การบริการสนามกีฬาชนโค เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด  สุโขทัย 13 พ.ย. 64 12 พ.ย. 67
40 067-002/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อัลทิเมท ดีไซด์ออโต้กลาสจำกัด  นนทบุรี 30 พ.ย. 64 29 พ.ย. 67
41 068-034/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ดับบลิวเค เวิร์คโปร จำกัด  กรุงเทพมหานคร 7 ธ.ค. 64 6 ธ.ค. 67
42 071-036/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอสเค เพรสคอนโทรล จำกัด  กรุงเทพมหานคร 16 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 67
43 75-001/199 199-2565  หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้  เชียงใหม่ 25 ม.ค. 65 24 ม.ค. 68
44 078-15/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด  ชลบุรี 24 ก.พ. 65 23 ก.พ. 68
45 077-014/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด  กรุงเทพมหานคร 25 ก.พ. 65 24 ก.พ. 68
46 74-001/189 189-2564  การบริการสนามกีฬาชนไก่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  บริษัท แซนด์ แอนด์ เชน เรียลเอสเตท จำกัด  สมุทรปราการ 28 ก.พ. 65 27 มี.ค. 68
47 079-016/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด  ปทุมธานี 8 มี.ค. 65 7 มี.ค. 68
48 088-003/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)  ขอนแก่น 14 มี.ค. 65 13 มี.ค. 68
49 089-38/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท สยามเพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส 1999 จำกัด  สงขลา 14 มี.ค. 65 13 มี.ค. 68
50 086-017/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  กรุงเทพมหานคร 22 มี.ค. 65 21 มี.ค. 68
51 093-003/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น  สุโขทัย 22 มี.ค. 65 21 มี.ค. 68
52 092-002/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  พิษณุโลก 23 มี.ค. 65 22 มี.ค. 68
53 098-004/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน(ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียงตำบลหาดสองแคว)  อุตรดิตถ์ 23 มี.ค. 65 22 มี.ค. 68
54 087-001/121 121-2563  การบริการรักษาความปลอดภัย  บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 25 มี.ค. 65 24 มี.ค. 68
55 090-001/177 177-2564  การบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  บริษัท แอล วี เอ็ม เอช กรุ๊ป จำกัด  กรุงเทพมหานคร 29 มี.ค. 65 28 มี.ค. 68
56 099-002/079 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาวศศิ ศิริกาญจนารักษ์  อุตรดิตถ์ 29 มี.ค. 65 28 มี.ค. 68
57 100-003/079 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางกัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ (ร้านม่อนลับแล)  อุตรดิตถ์ 29 มี.ค. 65 28 มี.ค. 68
58 095-001/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  นายภาคภูมิ รัตนปัญญา  เพชรบูรณ์ 30 มี.ค. 65 29 มี.ค. 68
59 096-002/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  นายก้อน ละหานนอก  เพชรบูรณ์ 30 มี.ค. 65 29 มี.ค. 68
60 101-002/121 121-2563  การบริการรักษาความปลอดภัย  บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามการ์ด จำกัด  กรุงเทพมหานคร 8 เม.ย. 65 7 เม.ย. 68
61 102-003/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จำกัด  บุรีรัมย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
62 106-007/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นางสำรวย ศรีมะเรือง  บุรีรัมย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
63 107-006/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นางสำเริง โกติรัมย์  บุรีรัมย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
64 108-001/182 182-2564  การบริการตรวจสภาพรถยนต์  นายนันท์ พิลึกไพ  หนองบัวลำภู 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
65 109-001/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  นายสุดใจ น้อยตา  หนองบัวลำภู 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
66 110-002/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  นายเกรียงไกร ตราทิพย์  หนองบัวลำภู 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
67 111-001/80 80-2562  การบริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ  หนองบัวลำภู 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
68 112-004/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายภัทรวุฒิ สุรินทร์ศิริรัฐ  สุรินทร์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
69 113-007/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่โคราช  นครราชสีมา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
70 114-008/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมบ้านห้วยทราย  นครราชสีมา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
71 115-009/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร  นครราชสีมา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
72 116-010/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหนองสมออำเภอคง  นครราชสีมา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
73 117-011/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกาแฟอะราบิก้าและมะคาเดเนียแบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ  นครราชสีมา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
74 118-012/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบ้านไท ยวน โดย นายณัฐชัย พันธ์ุแก้ว  นครราชสีมา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
75 120-001/78 78-2562  การบริการตัดแต่งทรงผม  นางสาวกัญญาพัชร บรรเทากุล  ชัยภูมิ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
76 124-006/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางอรวรรณ กอบวิทยา  นครราชสีมา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
77 125-013/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายพรพรรณ โทมโคกกรวด  นครราชสีมา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
78 123-001/192 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  บริษัท สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก  แม่ฮ่องสอน 27 เม.ย. 65 26 เม.ย. 68
79 97-004/25 25-2561  การบริการนวดและสปา  สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก  แม่ฮ่องสอน 27 เม.ย. 65 26 เม.ย. 68
80 010-004/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  นายสมบัติ ชาบุญเรือง ในนามบริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด  ปทุมธานี 29 เม.ย. 65 28 พ.ค. 68
81 179-020/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12  นราธิวาส 17 พ.ค. 65 16 พ.ค. 68
82 091-002/177 177-2564  การบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 18 พ.ค. 65 17 พ.ค. 68
83 119-005/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายนรินทร์ ศรีมรกตมงคล  เพชรบูรณ์ 18 พ.ค. 65 17 พ.ค. 68
84 121-004/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท มีลา การ์เดน จำกัด  สระบุรี 18 พ.ค. 65 17 พ.ค. 68
85 001-001/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 19 พ.ค. 65 18 พ.ค. 68
86 126-014/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ  สระบุรี 19 พ.ค. 65 18 พ.ค. 68
87 153-001/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ  สระบุรี 19 พ.ค. 65 18 พ.ค. 68
88 131-002/24 24-2561  การบริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม  เพชรบูรณ์ 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
89 132-001/27 27-2561  การบริการการติดตั้งจานดาวเทียม  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม  เพชรบูรณ์ 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
90 133-002/28 28-2561  การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม  เพชรบูรณ์ 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
91 134-001/103 103-2563  งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม  เพชรบูรณ์ 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
92 135-001/176 176-2564  การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม  เพชรบูรณ์ 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
93 136-018/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท หญิงเอี่ยม จำกัด  เพชรบูรณ์ 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
94 139-005/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  นายเทวินทร์ สิริศาสตร์กุล  สงขลา 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
95 163-002/176 176-2564  การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  บริษัท เอสวาย คอนเนค (ประเทศไทย) จำกัด  เพชรบูรณ์ 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
96 173-019/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น  ระนอง 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
97 174-015/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  กัมพล หงส์หาย  ระนอง 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
98 175-005/25 25-2561  การบริการนวดและสปา  บริษัท น้ำนอง ฮอท สปา จำกัด  ระนอง 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
99 176-002/178 178-2564  งานบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  บริษัท ฮงลี่ ปิโตรเลียม จำกัด  ระนอง 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
100 177-016/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท หนึ่งหกแปดฟู้ดกร๊ป จำกัด  ระนอง 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
101 178-003/178 178-2564  งานบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  บริษัท ฮงลี่ ปิโตรเลียม จำกัด (สาขา 1)  ระนอง 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
102 181-021/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าเขา  พังงา 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
103 182-003/026 26-2561  การบริการซักอบรีด  บริษัท มายด์ลอนดรี จำกัด  พังงา 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
104 186-022/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
105 187-017/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาววศินี เภาสมบัติ  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
106 188-002/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  สมควร เย็นบางสพาน  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
107 189-003/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางพรศรี รัตนราช  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
108 190-004/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายทวี รอดรักษา  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
109 191-005/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายวิทยา คงเจริญ  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
110 192-006/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  สุภาพร ช่วยอุดม  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
111 193-007/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสาวธีรกานต์ เย็นบางสพาน  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
112 194-008/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสมศรี สุขอุบล  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
113 195-009/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางวิลัยวรรณ ช่วยอุดม  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
114 196-010/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  อำพล ธานีครุฑ  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
115 197-011/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  สิริพร สุชีพ  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
116 198-012/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสาวอารีรัตน์ ซ่านฮู่  ชุมพร 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
117 154-017/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 โดย นายเทียนฮก แซ่หวัง  ยะลา 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
118 155-005/192 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบ่อน้ำร้อน โดยนายศรัลย์วิชญ์ นวลเจริญ  ยะลา 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
119 156-002/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  นายเทียนฮก แซ่หวัง (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร2)  ยะลา 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
120 157-002/198 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  นายเหวินฉี แซ่เฉิน (กลุ่มสมุนไพรบ้านปิยะมิตร 1)  ยะลา 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
121 201-009/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท สมใจหมาย จำกัด  สุราษฎร์ธานี 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
122 170-018/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข  ขอนแก่น 25 พ.ค. 65 24 พ.ค. 68
123 202-003/28 28-2561  การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  บริษัท พี.เอ.ดับเบิ้ลอี จำกัด  นนทบุรี 25 พ.ค. 65 24 พ.ค. 68
124 203-023/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หม่อนไหมเสี้ยวน้อย  ชัยภูมิ 25 พ.ค. 65 24 พ.ค. 68
125 206-025/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  บ้านศาลาดิน (นายวันชัย สวัสดิ์แดง ผู้นำชุมชน)  นครปฐม 30 พ.ค. 65 29 พ.ค. 68
126 207-004/28 28-2561  การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  บริษัท นวคุณ ซิสเท็ม จำกัด  พระนครศรีอยุธยา 1 มิ.ย. 65 31 พ.ค. 68
127 208-018/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางธรรมรัตน์ ประเสริฐมรรก  นครปฐม 1 มิ.ย. 65 31 พ.ค. 68
128 140-006/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  นายแดนไท กาญจนสุวรรณ  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
129 141-001/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายวัชรินทร์ สหกโร  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
130 142-007/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายจักรพันธุ์ ไพบูลย์สวัสดิ์  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
131 143-008/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายกมลธรรม กาญจนัมพะ  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
132 158-010/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายภูวดิท หะรารักษ์  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
133 159-011/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายสุเลิศฤทธิ์ ศรีพจนารถ  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
134 160-012/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท เกาะแมว เกาะหนู จำกัด  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
135 161-001/184 184-2564  การบริการร้านเครื่องดื่มเคลื่อนที่  นางสาวพิชชาณี เตชะพิมานวงศ์  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
136 162-013/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางจินตนา ธรรมปาโล  สงขลา 6 มิ.ย. 65 5 มิ.ย. 68
137 146-015/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่  ประจวบคีรีขันธ์ 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
138 147-001/198 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านฝ่ายท่า  ประจวบคีรีขันธ์ 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
139 148-004/192 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่  ประจวบคีรีขันธ์ 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
140 149-009/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิถีสุข  ประจวบคีรีขันธ์ 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
141 150-016/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลอ่าวน้อย  ประจวบคีรีขันธ์ 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
142 164-007/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไสวปิโตรเลียม  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
143 165-014/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด 28 เด็ค คาเฟ่ แอนด์ เบเกอรี่  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
144 166-001/178 178-2564  งานบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไสวปิโตรเลียม  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
145 167-003/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จำกัด  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
146 168-008/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านปูรีสอร์ท  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
147 209-002/80 80-2562  การบริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  นางจิตรา เวียนเตียง  กาฬสินธุ์ 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
148 210-001/76 76-2562  การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จำกัด  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
149 211-001/163 163-2564  การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์  บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จำกัด  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
150 212-001/203 203-2565  การบริการเปลี่ยนยางรถยนต์  บริษัท นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จำกัด  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
151 221-027/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
152 222-006/198 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ  ตราด 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
153 223-028/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรลูกประคบเซรามิกบ้านศาลาบัวบก  ลำปาง 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
154 224-006/192 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรลูกประคบเซรามิกบ้านศาลาบัวบก  ลำปาง 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
155 225-003/80 80-2562  การบริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  นางสาวบัว ใจสิทธิดา  ลำปาง 8 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 68
156 082-037/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โพรเทคสพลัส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
157 214-020/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางบุญมี ศรีสุข  ฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
158 216-006/106 25-2561  การบริการนวดและสปา  บริษัท สุขภาพ ปลอดภัย จำกัด  ฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
159 217-004/198 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  บริษัท ซิมเปิ้ล ครีเอชั่น จำกัด  ฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
160 218-005/198 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  คุ้มวิมานดิน  ฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
161 220-026/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบางคล้า  ฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 68
162 240-005/28 28-2561  การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  บริษัท เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด  จันทบุรี 16 มิ.ย. 65 15 มิ.ย. 68
163 228-010/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท ชวนชมรีสอร์ท จำกัด  เพชรบุรี 17 มิ.ย. 65 16 มิ.ย. 68
164 215-004/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  บริษัท ฉะเชิงเทรา ยนตรการ เซอร์วิส จำกัด  ฉะเชิงเทรา 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
165 247-002/76 76-2562  การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  บริษัท บี ฟาสท์ ออโต้ จำกัด  ชลบุรี 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
166 248-005/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  บริษัท บี ฟาสท์ ออโต้ จำกัด  ชลบุรี 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
167 249-002/163 163-2564  การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์  บริษัท บี ฟาสท์ ออโต้ จำกัด  ชลบุรี 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
168 250-002/203 203-2565  การบริการเปลี่ยนยางรถยนต์  บริษัท บี ฟาสท์ ออโต้ จำกัด  ชลบุรี 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
169 251-030/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบ้านตม  ชลบุรี 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
170 253-001/119 119-2563  การบริการทำสีและเคลือบเงารถยนต์  บริษัท อู่ปี๊ เจริญ จำกัด  ชลบุรี 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
171 254-001/161 161-2564  การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  บริษัท 304 คอมพิวเตอร์ จำกัด  ปราจีนบุรี 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
172 255-031/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง  ปราจีนบุรี 20 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 68
173 252-006/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  บริษัท อู่ปี๊ เจริญ จำกัด  ชลบุรี 21 มิ.ย. 65 20 มิ.ย. 68
174 204-003/198 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา  ระยอง 23 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 68
175 205-024/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส  ระยอง 23 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 68
176 229-007/25 25-2561  การบริการนวดและสปา  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง  เพชรบุรี 23 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 68
177 230-007/198 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง  เพชรบุรี 23 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 68
178 231-029/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  บ้านร่องใหญ่  เพชรบุรี 23 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 68
179 232-007/192 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง  เพชรบุรี 23 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 68
180 233-011/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท จันทิมา บูติก จำกัด  เพชรบุรี 23 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 68
181 213-019/79 79-2562  การบริการร้านกาเเฟ  บริษัท เถียงนา คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอร์ จำกัด  ตาก 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
182 256-012/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท เอ.เค.โฮลดิ้ง ระยอง จำกัด  ระยอง 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
183 257-004/178 178-2564  งานบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  บริษัท เอ เค. ปิโตรเลียม เซอร์วิส จำกัด  ระยอง 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
184 258-021/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท โกลเด้น เบฟเวอเรจ จำกัด  ระยอง 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
185 259-022/77 77-2562  การบริการสถานที่ออกกำลังกาย  บริษัท เอ.เค.โฮลดิ้ง ระยอง จำกัด  ระยอง 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
186 265-022/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยกุลฟาร์มเอาท์เลท  ยโสธร 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
187 277-019/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด  กรุงเทพมหานคร 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
188 281-038/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี  จันทบุรี 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
189 282-003/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี  จันทบุรี 27 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 68
190 269-024/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จังเกิ้ล สเปซ วิลเลจ  นครพนม 29 มิ.ย. 65 28 มิ.ย. 68
191 276-036/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลม  สุพรรณบุรี 29 มิ.ย. 65 28 มิ.ย. 68
192 278-026/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท นาเฮียใช้ จำกัด  สุพรรณบุรี 29 มิ.ย. 65 28 มิ.ย. 68
193 283-001/173 173-2564  งานบริการทำป้ายโฆษณา  บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด  พิษณุโลก 29 มิ.ย. 65 28 มิ.ย. 68
194 260-013/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายจามร วิทยาฤทธิพากร  สมุทรสงคราม 30 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 68
195 261-014/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายธันฐภัทร์ ภูพิเศษศักดิ์  สมุทรสงคราม 30 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 68
196 262-015/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายศาสตรา คำแพงราช  สมุทรสงคราม 30 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 68
197 263-032/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก  สมุทรสงคราม 30 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 68
198 268-023/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายกฤชช จันทรสาขา  มุกดาหาร 30 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 68
199 013-005/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ซี ซี เอส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 5 ก.ค. 65 4 ก.ค. 68
200 014-006/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ซี ซี เอส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 5 ก.ค. 65 4 ก.ค. 68
201 015-007/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ซี ซี เอส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 5 ก.ค. 65 4 ก.ค. 68
202 016-008/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ซี ซี เอส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 5 ก.ค. 65 4 ก.ค. 68
203 286-001/170 170-2564  การบริการสอนขับรถยนต์  บริษัท เฟิร์สท ไดรฟ์ จำกัด  นนทบุรี 6 ก.ค. 65 5 ก.ค. 68
204 287-004/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  นายธนกฤต ไทยทวี (สวนส้มโอไทยทวี)  นครปฐม 6 ก.ค. 65 5 ก.ค. 68
205 264-033/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้องแซง  ยโสธร 8 ก.ค. 65 7 มิ.ย. 68
206 266-034/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบ้านภู (นายถวัลย์ ผิวขำ)  มุกดาหาร 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
207 267-016/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  ชุมชนบ้านภูโฮมสเตย์ จ.มุกดาหาร  มุกดาหาร 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
208 279-027/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  น.ส.สุทธาทิพย์ ลุสมบัติ  อำนาจเจริญ 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
209 284-004/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  นายเจริญ สิทธิโชติเลิศภักดี  อำนาจเจริญ 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
210 285-002/182 182-2565  การบริการตรวจสภาพรถยนต์ และสถานตรวจสภาพรถ  นายจักรพงษ์ หวานคำ  อำนาจเจริญ 8 ก.ค. 65 7 ก.ค. 68
211 307-039/22 22-2561  การบริการกำจัด ปลวก หนู และแมลง  บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด  กรุงเทพมหานคร 12 ก.ค. 65 11 ก.ค. 68
212 295-030/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  มงคล คงบัน  ตรัง 20 ก.ค. 65 19 ก.ค. 68
213 296-041/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก  ตรัง 20 ก.ค. 65 19 ก.ค. 68
214 302-008/192 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  บริษัท อ่าวนาง พลาซ่า จำกัด  กระบี่ 21 ก.ค. 65 20 ก.ค. 68
215 303-015/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท อ่าวนาง พลาซ่า จำกัด  กระบี่ 21 ก.ค. 65 20 ก.ค. 68
216 311-032/79 79-2562  มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ  บริษัท อ่าวนาง พลาซ่า จำกัด  กระบี่ 21 ก.ค. 65 20 ก.ค. 68
217 280-037/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1,7 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ  อำนาจเจริญ 22 ก.ค. 65 21 ก.ค. 68
218 270-035/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกินข้าวเซาเฮือน (ซะซอมโฮมสเตย์)  อุบลราชธานี 4 ส.ค. 65 3 ส.ค. 68
219 271-002/161 161-2564  การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  สแตนดาร์ดคอมพิวเตอร์ (นายวีระกุล ทองนุ่ม)  อุบลราชธานี 4 ส.ค. 65 3 ส.ค. 68
220 272-006/28 28-2561  การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  สแตนดาร์ดคอมพิวเตอร์ (นายวีระกุล ทองนุ่ม)  อุบลราชธานี 4 ส.ค. 65 3 ส.ค. 68
221 273-024/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาวัตร (นายเดชา นราจันทร์)  อุบลราชธานี 4 ส.ค. 65 3 ส.ค. 68
222 274-025/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  คำปุน มิวเซียมคาเฟ่ (นายสถิตย์ เจริญภูมิ)  อุบลราชธานี 4 ส.ค. 65 3 ส.ค. 68
223 275-001/117 117-2563  การบริการติดตั้งผ้าม่าน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านผ้าม่านแม่ทองสุข  อุบลราชธานี 4 ส.ค. 65 3 ส.ค. 68
224 293-040/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักนะเเม่กาษา  ตาก 4 ส.ค. 65 3 ส.ค. 68
225 306-043/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต  ภูเก็ต 4 ส.ค. 65 3 ส.ค. 68
226 308-028/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท เดอะ คอฟฟี่แฟ๊คทอรี่ จำกัด  เชียงราย 5 ส.ค. 65 4 ส.ค. 68
227 185-001/77 77-2562  การบริการสถานที่ออกกำลังกาย  บริษัท พราวด์ไอเดีย จำกัด  หนองคาย 15 ส.ค. 65 14 ส.ค. 68
228 292-039/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ  หนองคาย 15 ส.ค. 65 14 ส.ค. 68
229 294-029/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท พราวด์ไอเดีย จำกัด  หนองคาย 15 ส.ค. 65 14 ส.ค. 68
230 319-002/78 78-2562  การบริการตัดแต่งทรงผม  นายอัครา แก้วจันทร์  สกลนคร 15 ส.ค. 65 14 ส.ค. 68
231 321-033/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาวชมพูนุช ศรีบัวบาล  สกลนคร 15 ส.ค. 65 14 ส.ค. 68
232 322-045/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายชนินทร์ เศียรอินทร์  ปัตตานี 16 ส.ค. 65 15 ส.ค. 68
233 323-003/161 161-2564  การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลคลิ๊กคอมพิวเตอร์  ปัตตานี 16 ส.ค. 65 15 ส.ค. 68
234 324-006/178 178-2564  งานบริการสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุยงปิโตรเลียม  ปัตตานี 16 ส.ค. 65 15 ส.ค. 68
235 325-046/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าเขียนเทียนซีม้ง  เพชรบูรณ์ 16 ส.ค. 65 15 ส.ค. 68
236 326-047/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้  สุราษฎร์ธานี 22 ส.ค. 65 21 ส.ค. 68
237 327-008/198 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้  สุราษฎร์ธานี 22 ส.ค. 65 21 ส.ค. 68
238 328-036/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาวสุจิตรา อินทรนาค  สุราษฎร์ธานี 22 ส.ค. 65 21 ส.ค. 68
239 309-035/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายนิพนธ์ ฉลาด  พังงา 29 ส.ค. 65 28 ส.ค. 68
240 314-005/178 178-2564  งานบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชโยปิโตรเลียม  อ่างทอง 12 ก.ย. 65 11 ก.ย. 68
241 365-041/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายณัฐพล เพชรกันหา  อุทัยธานี 19 ก.ย. 65 18 ก.ย. 68
242 366-055/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองบ้านผาทั่ง  อุทัยธานี 19 ก.ย. 65 18 ก.ย. 68
243 373-001/128 128-2563  การบริการขนส่งสินค้า  บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด  กรุงเทพมหานคร 20 ก.ย. 65 19 ก.ย. 68
244 330-006/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด (สาขาสกลนคร)  สกลนคร 24 ก.ย. 65 23 ก.ย. 68
245 361-052/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  สมุทรสาคร 26 ก.ย. 65 25 ก.ย. 68
246 312-001/165 165-2564  งานบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  บริษัท เอส พี เอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  อ่างทอง 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
247 315-005/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  นายธัชกร รุ่งเรือง  อ่างทอง 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
248 329-005/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด (สาขาเลย)  เลย 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
249 331-047/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชน เฮือน อ้ายเอ๊มแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทดำ  เลย 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
250 332-003/121 121-2563  การบริการรักษาความปลอดภัย  บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.ยู.เอ.อินเตอร์การ์ด จำกัด  พระนครศรีอยุธยา 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
251 333-048/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์กอง  สุรินทร์ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
252 334-037/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  กิตตินันท์ วังอมรมิตร  สุรินทร์ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
253 350-039/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางมัทณา อดิสรณกุล  ชัยนาท 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
254 351-016/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  นางสาวรัชนี มีอายา  ชัยนาท 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
255 352-051/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นางอุษา บุญสาพิพัฒน์  ชัยนาท 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
256 353-007/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  นายนพพร พูลแพ  ชัยนาท 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
257 355-025/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายนพพร พูลแพ  ชัยนาท 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
258 369-003/78 78-2562  การบริการตัดแต่งทรงผม  เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
259 370-008/25 25-2561  การบริการนวดและสปา  เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
260 371-042/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
261 372-001/23 23-2561  การบริการทำความสะอาดรถยนต์  เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
262 374-043/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท ชัยชนะฟาร์ม จำกัด  บึงกาฬ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
263 376-056/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี  อุดรธานี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
264 377-057/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ  บึงกาฬ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
265 381-007/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  บริษัท ที ออโต้ จำกัด  สิงห์บุรี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
266 383-044/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท โดส จำกัด  อุดรธานี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
267 384-009/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด (สาขานครราชสีมา)  นครราชสีมา 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
268 385-059/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน  สิงห์บุรี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
269 387-003/182 182-2565  การบริการตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เซอร์วิส 2017  อุดรธานี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
270 388-004/182 182-2565  การบริการตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถ  นายศิริศักดิ์ คล่องวิทยายุทธ  อุดรธานี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
271 389-060/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนลานดอกไม้ตก  กำแพงเพชร 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
272 390-061/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บ้านสะง้อ  บึงกาฬ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
273 396-007/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด (สาขาอุบลราชธานี)  อุบลราชธานี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
274 397-008/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด (สาขาสุรินทร์)  สุรินทร์ 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
275 399-062/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะเกร็ด  นนทบุรี 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
276 403-018/166 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท เตย จำกัด  นครนายก 28 ก.ย. 65 27 ก.ย. 68
277 337-050/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายดาเรศ พลศักดิ์  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
278 338-006/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  นายดาเรศ พลศักดิ์  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
279 340-002/77 77-2562  การบริการสถานที่ออกกำลังกาย  บริษัท ทีพี ไนน์ ฟิตเนส คลับ จำกัด  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
280 342-018/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางหอมไกล ภูติยา  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
281 343-019/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางบัวเรียน เอราวรรณ  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
282 344-020/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายประทิน สายเสน  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
283 345-021/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางวิภารัตน์ สุรวิทย์  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
284 347-023/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางวิไลรัตน์ ทองสุ  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
285 348-024/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางปัจจัย โคตรวงศ์  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
286 349-017/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท แกลเลอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  ศรีสะเกษ 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
287 378-058/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชน "ย่านเก่าวังกรด"  พิจิตร 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
288 379-003/176 176-2564  การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงเกษมโซล่าเซลล์  พิจิตร 29 ก.ย. 65 28 ก.ย. 68
289 336-049/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายภาคิน พันคำภู  ศรีสะเกษ 30 ก.ย. 65 29 ก.ย. 68
290 346-022/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสุกัญญา มุระดา  ศรีสะเกษ 30 ก.ย. 65 29 ก.ย. 68
291 363-053/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์  สระแก้ว 30 ก.ย. 65 29 ก.ย. 68
292 364-054/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม05  สระแก้ว 30 ก.ย. 65 29 ก.ย. 68
293 393-003/163 163-2564  การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซนเตอร์  อุบลราชธานี 30 ก.ย. 65 29 ก.ย. 68
294 394-003/76 76-2562  การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซนเตอร์  อุบลราชธานี 30 ก.ย. 65 29 ก.ย. 68
295 395-008/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซนเตอร์  อุบลราชธานี 30 ก.ย. 65 29 ก.ย. 68
296 398-003/203 203-2565  การบริการเปลี่ยนยางรถยนต์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซนเตอร์  อุบลราชธานี 30 ก.ย. 65 29 ก.ย. 68
297 401-046/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาวธนพร ถือมั่น  นครนายก 2 ต.ค. 65 1 พ.ย. 68
298 405-048/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาวนันทวรรณ ฟักเขียว  กาญจนบุรี 2 ต.ค. 65 1 ต.ค. 68
299 400-045/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางศศิธร เจริญธรรม  นครนายก 6 ต.ค. 65 5 ต.ค. 68
300 402-063/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ยอดมิ่ง  นครนายก 6 ต.ค. 65 5 ต.ค. 68
301 404-047/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายสุธาเทพ พงษ์ภัทรากร  กาญจนบุรี 6 ต.ค. 65 5 ต.ค. 68
302 406-049/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท สยาม บานาน่า จำกัด  กาญจนบุรี 6 ต.ค. 65 5 ต.ค. 68
303 021-009/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด  สมุทรสาคร 7 ต.ค. 65 6 ต.ค. 68
304 339-017/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายดาเรศ พลศักดิ์  ศรีสะเกษ 7 ต.ค. 65 6 ต.ค. 68
305 408-007/28 28-2561  การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิตี้ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 26 ต.ค. 65 25 ต.ค. 68
306 341-038/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเฮงฟู๊ด  ศรีสะเกษ 30 ต.ค. 65 29 ต.ค. 68
307 407-026/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายชวน เซ่งฮวด  พัทลุง 31 ต.ค. 65 1 พ.ย. 68
308 335-004/203 203-2565  การบริการเปลี่ยนยางรถยนต์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซ์ไทร์ออโต้ไทร์  พัทลุง 2 พ.ย. 65 1 พ.ย. 68
309 411-040/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายบดินทร์ภัทร วิบูลย์พันธุ์  พัทลุง 2 พ.ย. 65 1 พ.ย. 68
310 412-050/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายชัยยงค์ คชพันธ์  พัทลุง 2 พ.ย. 65 1 พ.ย. 68
311 414-051/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  ห้างหุ้นส่วนสามัญซัมเมอร์กรีน  อุตรดิตถ์ 11 พ.ย. 65 10 พ.ย. 68
312 300-014/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท วังทรายกรุ๊ป จำกัด  กระบี่ 14 พ.ย. 65 13 พ.ย. 68
313 301-002/170 170-2564  การบริการสอนขับรถยนต์  บริษัท ราชา 99 (2003) จำกัด  กระบี่ 14 พ.ย. 65 13 พ.ย. 68
314 413-001/212 212-2565  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อจำหน่าย  บริษัท หนองจอก เอฟ ซี ไอ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 14 พ.ย. 65 13 พ.ย. 68
315 409-001/119 119-2563  การบริการทำสีและเคลือบเงารถยนต์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินออโต้  นครศรีธรรมราช 21 พ.ย. 65 20 พ.ย. 68
316 410-064/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์(บ้านหน้าทับ)  นครศรีธรรมราช 21 พ.ย. 65 20 พ.ย. 68
317 297-031/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท ตะวันหวาน จำกัด  กระบี่ 24 พ.ย. 65 23 พ.ย. 68
318 298-042/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไร่ตะวันหวาน  กระบี่ 24 พ.ย. 65 23 พ.ย. 68
319 299-013/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท ตะวันหวาน จำกัด  กระบี่ 24 พ.ย. 65 23 พ.ย. 68
320 420-019/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท ธารามันตรา ชะอำ จำกัด  เพชรบุรี 3 ม.ค. 66 2 ม.ค. 69
321 421-020/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท โรงแรมลองบีช ชะอำ จำกัด  เพชรบุรี 3 ม.ค. 66 2 ม.ค. 69
322 422-009/25 25-2561  การบริการนวดและสปา  บริษัท ธารามันตรา ชะอำ จำกัด  เพชรบุรี 3 ม.ค. 66 2 ม.ค. 69
323 423-010/25 25-2561  การบริการนวดและสปา  บริษัท โรงแรมลองบีช ชะอำ จำกัด  เพชรบุรี 3 ม.ค. 66 2 ม.ค. 69
324 424-052/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาวริญญา แย้มนิล  ประจวบคีรีขันธ์ 3 ม.ค. 66 2 ม.ค. 69
325 439-055/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  หจก.น่านดูโอ คอฟฟี่ (ภูมิใจ๋ คอฟฟี่ ฟาร์ม)  น่าน 10 ม.ค. 66 9 ม.ค. 69
326 440-056/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  โกไฮโอ้  น่าน 10 ม.ค. 66 9 ม.ค. 69
327 441-009/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  หจก.อู่เศวตยนต์ พะเยา  พะเยา 10 ม.ค. 66 9 ม.ค. 69
328 442-023/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บจ. ภักดิ์ เอสเตท  พะเยา 10 ม.ค. 66 9 ม.ค. 69
329 443-024/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บจ. เดอะโคซีเนสท์  พะเยา 10 ม.ค. 66 9 ม.ค. 69
330 428-021/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท โรงเเรมตากอันดามัน จำกัด  ตาก 12 ม.ค. 66 11 ม.ค. 69
331 429-022/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท ตากก่อสร้าง จำกัด  ตาก 12 ม.ค. 66 11 ม.ค. 69
332 430-002/210 210-2565  การบริการออกแบบโลโก้และกราฟิกดีไซน์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐดีไซน์ แอนด์ มีเดีย  ตาก 12 ม.ค. 66 11 ม.ค. 69
333 431-053/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาวภัทรวดี รักพ่วง  ตาก 12 ม.ค. 66 11 ม.ค. 69
334 436-054/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายสินชัย พุกจินดา  แพร่ 12 ม.ค. 66 11 ม.ค. 69
335 437-066/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนปางงุ้นหมู่บ้านสีเขียว ท่องเที่ยวสุขใจ  แพร่ 12 ม.ค. 66 11 ม.ค. 69
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565