รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง มอก. เอส
1. การรับรองผลิตภัณฑ์ จำนวน 34 ราย
ที่ เลขที่ เลข มอก.S ชื่อมาตรฐาน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต วันออกใบรับรอง วันหมดอายุ
1 019-002/11 11-2561  ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป  บริษัท ซิมพลี เด็ดคอร์ จำกัด  บริษัท ซิมพลี เด็ดคอร์ จำกัด 19 ก.ค. 62 18 ก.ค. 65
2 020-001/32 32-2561  ที่นอนยางพารา  บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี(ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี(ไทยแลนด์) จำกัด 13 ก.ย. 62 12 ก.ย. 65
3 022-002/32 32-2561  ที่นอนยางพารา  บริษัท เทพเทกซ์(ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เทพเทกซ์(ประเทศไทย) จำกัด 24 ก.พ. 63 23 ก.พ. 66
4 058-083/1 83-2563  สเปรย์ดับเพลิง  บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด  บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 25 มี.ค. 64 24 มี.ค. 67
5 060-003/32 32-2561  ที่นอนยางพารา  บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) 26 เม.ย. 64 25 เม.ย. 67
6 044-001/1 1-2561  ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน) 7 ก.ค. 64 27 ต.ค. 66
7 045-001/1 3-2561  ผ้าห่มสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน)เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน) 7 ก.ค. 64 27 ต.ค. 66
8 046-001/1 86-2563  ที่นอนปิกนิก  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน)  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีส จำกัด (มหาชน)เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีซีพีเอส จำกัด (มหาชน) 7 ก.ค. 64 27 ต.ค. 66
9 064-001/4 4-2561  ผ้าขนหนูสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  บริษัท สินเจริญการทอ จำกัด  บริษัท สินเจริญการทอ จำกัด 10 พ.ย. 64 9 พ.ย. 67
10 066-001/180 180-2564  สำลีใช้งานทั่วไป  นางสมใจ ลิ้มบริสุทธิ์  นางสมใจ ลิ้มบริสุทธิ์ 29 พ.ย. 64 28 พ.ย. 67
11 73-001/106 106-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ  บริษัท บุญเลิศเกมส์ไม้ จำกัด  บริษัท บุญเลิศเกมส์ไม้ จำกัด 17 ม.ค. 65 16 ม.ค. 68
12 76-002/180 180-2564  สำลีใช้งานทั่วไป  บริษัท ธีระทัศน์ คอตตอน จำกัด  บริษัท ธีระทัศน์ คอตตอน จำกัด 15 ก.พ. 65 15 ก.พ. 68
13 080-001/37 37-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด 8 มี.ค. 65 7 มี.ค. 68
14 081-001/42 42-2562  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด 8 มี.ค. 65 7 มี.ค. 68
15 083-001/38 38-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด 17 มี.ค. 65 16 มี.ค. 68
16 084-001/39 39-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด 17 มี.ค. 65 16 มี.ค. 68
17 085-001/40 40-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด 17 มี.ค. 65 16 มี.ค. 68
18 094-001/41 41-2562  ยาสีฟันผสมสมุนไพร  วิสาหกิจชุมชนกรีนเฮิร์บ บ่อทอง  วิสาหกิจชุมชนกรีนเฮิร์บ บ่อทอง 23 มี.ค. 65 22 มี.ค. 68
19 103-001/36 36-2562  น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา  นางสำเนียง การัมย์  นางสำเนียง การัมย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
20 104-001/10 10-2561   ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  นางสาวพลอย สุรถาวร  นางสาวพลอย สุรถาวร 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
21 105-001/130 153-2564  ผลิตภัณฑ์จากกก  นงเมียน สาแก้ว  นงเมียน สาแก้ว 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
22 009-001/20 20-2561  ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเหลว  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด  บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด 27 เม.ย. 65 28 เม.ย. 68
23 122-001/45 45-2562   หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์  บริษัท ลิตา เบดดิ้ง อินเตอร์ จำกัด  บริษัท ลิตา เบดดิ้ง อินเตอร์ จำกัด 2 พ.ค. 65 1 พ.ค. 68
24 151-002/41 41-2562  ยาสีฟันผสมสมุนไพร  นายศุภพงศ์ จันทรพิศาล  บ้านยาสมุนไพร 10 พ.ค. 65 9 พ.ค. 68
25 152-001/139 139-2564  ผลิตภัณฑ์บำรุงผม  นายศุภพงศ์ จันทรพิศาล  บ้านยาสมุนไพร 10 พ.ค. 65 9 พ.ค. 68
26 183-001/157 157-2564  ผลิตภัณฑ์ประดับมุก  นางวิภาดา สายันต์  นางวิภาดา สายันต์ 17 พ.ค. 65 16 พ.ค. 68
27 184-001/159 159-2564  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  นายจำรูญ ตาเหยบ  นายจำรูญ ตาเหยบ 17 พ.ค. 65 16 พ.ค. 68
28 180-003/49 49-2562  เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์  นางสาวเพ็ญศรี ล่องพานิชย์  ดินนรา 18 พ.ค. 65 17 พ.ค. 68
29 127-001/88 88-2563  ผ้าห่มนวม  กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ  กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
30 128-001/49 49-2562  เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์  กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน  กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
31 129-001/48 48-2562  เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์  กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน  กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
32 130-001/101 101-2563  ผลิตภัณฑ์เรซิน  นางสาวณัฐนันท์ บัวจตุรัส  เบญจรงค์บ้านพรหมยาม 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
33 199-001/89 89-2563  เบาะนั่ง  กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ  กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
34 200-001/12 12-2561  แชมพูผสมสมุนไพร  นางรุจิรา หิรัญสาลี  ศาลาไทย 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68

2. การรับรองระบบคุณภาพงานบริการ จำนวน 105 ราย
ที่ เลขที่ เลข มอก.S ชื่อมาตรฐาน ผู้ประกอบการ วันออกใบรับรอง วันหมดอายุ
1 021-009/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอเชีย เพสท์ เซอร์วิส จำกัด 7 ต.ค. 62 6 ต.ค. 65
2 023-10/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด 3 มี.ค. 63 2 มี.ค. 66
3 024-002/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด 27 มี.ค. 63 26 มี.ค. 66
4 025-003/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด 3 ก.ค. 63 2 ก.ค. 66
5 026-11/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท แคร์ พลัส จำกัด 11 ส.ค. 63 10 ส.ค. 66
6 027-12/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท แคร์แอนด์เชพ จำกัด 17 ส.ค. 63 16 ส.ค. 66
7 028-013/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด 26 ส.ค. 63 25 ส.ค. 66
8 030-004/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จำกัด 26 ส.ค. 63 25 ส.ค. 66
9 029-14/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด 2 ก.ย. 63 1 ก.ย. 66
10 031-005/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด 16 ก.ย. 63 15 ก.ย. 66
11 032-015/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ที.ซีเพรสคอนโทรส เซอร์วิส จำกัด 17 ก.ย. 63 16 ก.ย. 66
12 033-016/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ไอแอมบัก จำกัด 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66
13 034-006/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท 109 คอนเซาท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66
14 035-017/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอ็มแอนด์เอ็มเพสท์ (ประเทศไทย) จำกัด 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66
15 036-018/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โอภาเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66
16 039-021/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 23 ก.ย. 63 22 ก.ย. 66
17 040-007/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท กำแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 23 ก.ย. 63 22 ก.ย. 66
18 041-008/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 25 ก.ย. 63 24 ก.ย. 66
19 042-022/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด 29 ก.ย. 63 28 ก.ย. 66
20 038-020/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โอเปี้ยม แมเนจเม้นท์ จำกัด 30 ก.ย. 63 29 ก.ย. 66
21 043-023/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท โนเบิล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 9 ต.ค. 63 8 ต.ค. 66
22 047-024/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ดี เฮิร์บ จำกัด 5 พ.ย. 63 4 พ.ย. 66
23 048-001/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  บริษัท แอล.เค.เอส.ฟู้ด เมคเกอร์ จำกัด 12 พ.ย. 63 11 พ.ย. 66
24 047-024/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด 30 พ.ย. 63 29 พ.ย. 66
25 050-026/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอคเซล ควอลิตี้ พลัส จำกัด 16 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 66
26 051-027/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอเวอร์เซอร์ เทอร์ไมท์ (โซลูชั่น) จำกัด 21 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 66
27 052-028/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท กรีนโปรดักส์ เทคโนโลยี จำกัด 29 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 66
28 053-029/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด (สาขาเชียงใหม่) 7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 67
29 054-030/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด (สาขาภูเก็ต) 7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 67
30 055-031/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด (สาขาชลบุรี) 7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 67
31 056-032/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท มินิ บั๊ก จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 67
32 057-033/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ราชา เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด 16 มี.ค. 64 15 มี.ค. 67
33 059-009/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด 2 เม.ย. 64 1 เม.ย. 67
34 061-001/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด 8 เม.ย. 64 7 เม.ย. 67
35 062-001/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ 3 พ.ค. 64 2 พ.ค. 67
36 063-001/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท รักษาความปลอดภัย อีทีซี.ควอลิตี้ จำกัด 18 พ.ค. 64 17 พ.ค. 67
37 065-010/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 11 พ.ย. 64 10 พ.ย. 67
38 069-013/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท อีสเทิร์น แคร์ เซอร์วิส จำกัด 13 พ.ย. 64 12 พ.ย. 67
39 070-035/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด 13 พ.ย. 64 12 พ.ย. 67
40 072-188/1 188-2564  การบริการสนามกีฬาชนโค เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด 13 พ.ย. 64 12 พ.ย. 67
41 067-002/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อัลทิเมท ดีไซด์ออโต้กลาสจำกัด 30 พ.ย. 64 29 พ.ย. 67
42 068-034/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท ดับบลิวเค เวิร์คโปร จำกัด 7 ธ.ค. 64 6 ธ.ค. 67
43 071-036/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท เอสเค เพรสคอนโทรล จำกัด 16 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 67
44 75-001/199 199-2565  หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ 25 ม.ค. 65 24 ม.ค. 68
45 078-15/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด 24 ก.พ. 65 23 ก.พ. 68
46 077-014/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด 25 ก.พ. 65 24 ก.พ. 68
47 74-001/189 189-2564    บริษัท แซนด์ แอนด์ เชน เรียลเอสเตท จำกัด 28 ก.พ. 65 27 มี.ค. 68
48 079-016/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด 8 มี.ค. 65 7 มี.ค. 68
49 088-003/120 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด (สาขาขอนแก่น) 14 มี.ค. 65 13 มี.ค. 68
50 089-38/22 22-2561    บริษัท สยามเพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส 1999 จำกัด 14 มี.ค. 65 13 มี.ค. 68
51 086-017/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 22 มี.ค. 65 21 มี.ค. 68
52 093-003/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น 22 มี.ค. 65 21 มี.ค. 68
53 092-002/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 23 มี.ค. 65 22 มี.ค. 68
54 098-004/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน(ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียงตำบลหาดสองแคว) 23 มี.ค. 65 22 มี.ค. 68
55 087-001/121 121-2563  การบริการรักษาความปลอดภัย  บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด 25 มี.ค. 65 24 มี.ค. 68
56 090-001/177 177-2564  การบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  บริษัท แอล วี เอ็ม เอช กรุ๊ป จำกัด 29 มี.ค. 65 28 มี.ค. 68
57 091-002/177 177-2564  การบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด 29 มี.ค. 65 28 มี.ค. 68
58 099-002/079 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางสาวศศิ ศิริกาญจนารักษ์ 29 มี.ค. 65 28 มี.ค. 68
59 100-003/079 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางกัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ (ร้านม่อนลับแล) 29 มี.ค. 65 28 มี.ค. 68
60 101-001/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  นายภาคภูมิ รัตนปัญญา 30 มี.ค. 65 29 มี.ค. 68
61 101-002/121 121-2563    บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามการ์ด จำกัด 8 เม.ย. 65 7 เม.ย. 68
62 102-003/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จำกัด 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
63 106-007/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นางสำรวย ศรีมะเรือง 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
64 107-006/199 199-2565   การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นางสำเริง โกติรัมย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
65 108-001/182 182-2564  การบริการตรวจสภาพรถยนต์  นายนันท์ พิลึกไพ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
66 109-001/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  นายสุดใจ น้อยตา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
67 110-002/75 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  นายเกรียงไกร ตราทิพย์ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
68 111-001/80 80-2562  การบริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
69 112-004/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายภัทรวุฒิ สุรินทร์ศิริรัฐ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
70 113-007/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่โคราช 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
71 114-008/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมบ้านห้วยทราย 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
72 115-009/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
73 116-010/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหนองสมออำเภอคง 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
74 117-011/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกาแฟอะราบิก้าและมะคาเดเนียแบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
75 118-012/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบ้านไท ยวน โดย นายณัฐชัย พันธ์ุแก้ว 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
76 120-001/78 78-2562  การบริการตัดแต่งทรงผม  นางสาวกัญญาพัชร บรรเทากุล 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
77 124-006/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางอรวรรณ กอบวิทยา 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
78 124-013/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายพรพรรณ โทมโคกกรวด 19 เม.ย. 65 18 เม.ย. 68
79 123-001/192 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  บริษัท สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก 27 เม.ย. 65 26 เม.ย. 68
80 97-004/25 25-2561  การบริการนวดและสปา  สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก 27 เม.ย. 65 26 เม.ย. 68
81 010-004/22 22-2561    นายสมบัติ ชาบุญเรือง ในนามบริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด 29 เม.ย. 65 28 พ.ค. 68
82 179-020/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 17 พ.ค. 65 16 พ.ค. 68
83 119-005/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นายนรินทร์ ศรีมรกตมงคล 18 พ.ค. 65 17 พ.ค. 68
84 121-004/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท มีลา การ์เดน จำกัด 18 พ.ค. 65 17 พ.ค. 68
85 001-001/22 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด 19 พ.ค. 65 18 พ.ค. 68
86 126-014/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ 19 พ.ค. 65 18 พ.ค. 68
87 153-001/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ 19 พ.ค. 65 18 พ.ค. 68
88 131-002/24 24-2561  การบริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
89 132-001/27 27-2561  การบริการการติดตั้งจานดาวเทียม  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
90 133-002/28 28-2561  การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
91 134-001/103 103-2563  งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
92 135-001/176 176-2564  การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
93 136-018/21 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  บริษัท หญิงเอี่ยม จำกัด 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
94 139-005/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  นายเทวินทร์ สิริศาสตร์กุล 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
95 162-013/79 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  นางจินตนา ธรรมปาโล 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
96 163-002/176 176-2564  การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  บริษัท เอสวาย คอนเนค (ประเทศไทย) จำกัด 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
97 181-021/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าเขา 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
98 182-003/026 26-2561  การบริการซักอบรีด  บริษัท มายด์ลอนดรี จำกัด 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
99 185-022/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  นายอำพล ธานีครุฆ 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
100 188-002/185 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  สมควร เย็นบางสพาน 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 68
101 154-017/199 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 โดย นายเทียนฮก แซ่หวัง 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
102 155-005/192 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  ชุมชนบ่อน้ำร้อน โดยนายศรัลย์วิชญ์ นวลเจริญ 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
103 156-002/209 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  นายเทียนฮก แซ่หวัง (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร2) 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
104 157-002/198 198-2565   การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  นายเหวินฉี แซ่เฉิน (กลุ่มสมุนไพรบ้านปิยะมิตร 1) 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
105 201-009/116 116-2565  การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย  บริษัท สมใจหมาย จำกัด 23 พ.ค. 65 22 พ.ค. 68
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565