หัวข้อข่าว :

พิธีปล่อยคาราวานการตรวจติดตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน เป็นประธานในการเปิดพิธี โดยการตรวจนี้จะเป็นการตรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร สมอ.


พิธีปล่อยคาราวานการตรวจติดตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ

โดยได้รับเกียรติจาก 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน 
เป็นประธานในการเปิดพิธี

โดยการตรวจนี้จะเป็นการตรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. 
ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร สมอ.
 


วันที่เผยแพร่ : 11 September 2018