หัวข้อข่าว :

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุม UL Safety Index Summit เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ


นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุม UL Safety Index Summit

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 
ซึ่งจัดโดย Underwriters Laboratories Incorporated (UL) 
ฝการประชุมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้นำเสนอความเห็นเพื่อการปรับปรุงความปลอดภัยด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย


วันที่เผยแพร่ : 08 November 2018