หัวข้อข่าว :

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems ณ ห้องประชุม 200 สมอ. ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 37001:2016 ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สมอ. จำนวน 100 คน


นายวันชัย พนมชัย  เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems ณ ห้องประชุม 200 สมอ. ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 37001:2016 ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สมอ. จำนวน 100 คน


วันที่เผยแพร่ : 29 May 2019สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565