หัวข้อข่าว :

สมอ. เร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ คาดเฟสแรกเสร็จ มี.ค. 2561 สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งผลักดันโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เต็มกำลัง ตามแผนงานโครงการก่อสร้างสนามทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2721-2559 (UN R117) และอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการเฟสแรกให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในปี 2561 และเร่งรัดงานตามแผนการก่อสร้างต่อเนื่องในระยะที่ 2


สมอ. เร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ คาดเฟสแรกเสร็จ มี.ค. 2561

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งผลักดันโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
เต็มกำลัง ตามแผนงานโครงการก่อสร้างสนามทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2721-2559 (UN R117) และอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการเฟสแรกให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในปี 2561 และเร่งรัดงานตามแผนการก่อสร้างต่อเนื่องในระยะที่ 2

​วันนี้ (1 สิงหาคม 2560) นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในระยะแรก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ขนาด 200 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R 117 ในรายการเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน และการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก (Noise & Wet Grip) และก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างคู่ขนานกันกับการปรับพื้นที่

โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทำให้ประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานโลก และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการทดสอบของภูมิภาคอาเซียน


วันที่เผยแพร่ : 02 August 2017