หัวข้อข่าว :

มาตรฐานบังคับ (เครื่องหมายมาตรฐาน มีวงกลมล้อมรอบ) เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มี กฏหมาย กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน


มาตรฐานบังคับ (เครื่องหมายมาตรฐาน มีวงกลมล้อมรอบ)

เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มี
กฏหมาย กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ซึ่งบังคับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย
จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ


วันที่เผยแพร่ : 10 August 2017