หัวข้อข่าว :

รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 68 พรรษา


วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการมอบหน้ากากผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แก่อำเภอสนามชัยเขต และ อบต.ลาดกระทิง หน่วยงานละ 5,000 ชิ้น ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามโครงการ “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัย สรรหาน้ำใจแบ่งปันด้วยตู้ปันสุข” และ เวลา 13.30 น. รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีส่งมอบการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ วัดหนองยี่โถน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม และผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย  ได้แก่ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด และ นางสุธีรา บุญธรรมาทิตย์ ให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัย และป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของศาสนสถาน พระภิกษุสงฆ์ และส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งทั้ง 2 โครงการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 68 พรรษา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีกว่า 40 คน


วันที่เผยแพร่ : 17 July 2020