หัวข้อข่าว :

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สมอ.จัดการประชุม กรอบแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฎิบัติการดิจิทัลของ สมอ. โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการประชุม


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สมอ.จัดการประชุม กรอบแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฎิบัติการดิจิทัลของ สมอ.

โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการประชุม

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทิศทางการพัฒนาระบบดิจิทัล ของสมอ. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


วันที่เผยแพร่ : 03 November 2017