หัวข้อข่าว :

สมอ. ขอเชิญเข้าร่วมสัมสัมนา การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต (มอก.) เครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ มอก.60335 เล่ม 2 (37)-2564 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต มอก.62368 เล่ม 1-2563


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ขอเชิญเข้าร่วมสัมสัมนา
การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต (มอก.)


เครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์
มอก.60335 เล่ม 2 (37)-2564


เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต
มอก.62368 เล่ม 1-2563


วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
เวลา 08.30-16.00 น.
โรงแรม เดอร์ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน
โทร. 02 430 6833 ต่อ 2330, 2331

 


วันที่เผยแพร่ : 09 March 2023สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565