หัวข้อข่าว :

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา “การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดมาตรฐาน และแนวทางการตรวจประเมิน ตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


วันที่ 16 มกราคม 2561 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา

“การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดมาตรฐาน 
และแนวทางการตรวจประเมิน 
ตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


วันที่เผยแพร่ : 17 January 2018