หัวข้อข่าว :

🎁 สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ 2567 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดภาระให้ผู้ประกอบการ มากกว่า 29 ล้านบาท


🎁 สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ 2567

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ลดภาระให้ผู้ประกอบการ

มากกว่า 29 ล้านบาท

🆓 ฟรี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบคำขอใบรับรอง "ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบคำขอใบรับรอง ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว"

และแปลใบอนุญาต มอก. และ มผช. เป็นภาษาอังกฤษ "ประกาศยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการแปลใบอนุญาต มอก. และ มผช. แล้ว"

♦️ ลดราคาหนังสือ มอก. และ มตช.

♦️ ลดค่าตรวจ (กรณีเจ้าหน้าที่ สมอ. ตรวจสอบ) "ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าตรวจ ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว"

**ทั้งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567


วันที่เผยแพร่ : 25 December 2023สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565