หัวข้อข่าว :

รมว.อุตฯ เปิดสัมมนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม" พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ร้าน มอก. ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก


รมว.อุตฯ เปิดสัมมนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม" พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ร้าน มอก. ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการสัมมนาพร้อมกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในเชิงสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเข้าไปจำหน่ายในร้านตามโครงการ “ร้าน มอก.” มีผู้ผลิตชุมชนเข้าร่วมกว่า 200 ราย

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ร้าน มอก. ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 7 ราย โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอร์ด โฮเทล จังหวัดจันทบุรี


วันที่เผยแพร่ : 07 February 2018