หัวข้อข่าว :

สมอ. ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมและเข้าร่วมประชุมคณะทำงานที่ ๒ ด้านการตรวจสอบและรับรอง (WG 2 on Conformity Assessment) ครั้งที่ ๔๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร


สมอ. ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมและเข้าร่วมประชุมคณะทำงานที่ ๒ ด้านการตรวจสอบและรับรอง (WG 2 on Conformity Assessment) ครั้งที่ ๔๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร

สมอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานที่ ๒ ด้านการตรวจสอบและรับรอง (WG 2 on Conformity Assessment) ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - ACCSQ) ครั้งที่ ๔๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐ คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนที่เกี่ยวข้องไทย ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.)
การประชุม WG 2 ในครั้งนี้ ประเทศไทยโดย นางอุทุมพร แก้วน้ำดี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมกำหนดทิศทางและพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานด้านมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองระบบงานในอาเซียน นำเสนอข้อคิดเห็นและท่าทีในการจัดทำแนวทางการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการตรวจประเมินสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (Guidelines for Sharing of Assessment Personnel Among Accreditation Bodies within ASEAN Member States) และรายงานความคืบหน้าหน่วยรับรองขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The International Accreditation Forum: IAF) และ องค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน คณะกรรมการวิชาการ 2 (Asia Pacific Accreditation Cooperation Technical Committee 2: APAC TC 2) ทั้งนี้ การประชุม WG 2 ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์

 


วันที่เผยแพร่ : 16 May 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565