หัวข้อข่าว :

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ Underwriters Laboratories Inc. (UL) จากสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบมาตรฐานของไทย การลงนาม MoU กับ Underwriters Laboratories Inc. หรือ UL ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญด้านการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระดับชั้นนำของโลก ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ และให้การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ Underwriters Laboratories Inc. (UL) จากสหรัฐอเมริกา

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบมาตรฐานของไทย

การลงนาม MoU กับ Underwriters Laboratories Inc. หรือ UL ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญด้านการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระดับชั้นนำของโลก ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ และให้การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

จึงนับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา จะมีความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า โยธาและวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

สำหรับกรอบความร่วมมือที่ สมอ. และ UL จะลงนามใน MoU ฉบับนี้

เน้นกิจกรรมด้านการกำหนดมาตรฐาน 
โดยมีสาระสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของUL

โดยอนุญาตให้ สมอ. นำมาตรฐานของ UL มาปรับใช้งานและเผยแพร่ในประเทศไทยได้

สนับสนุนผู้แทนของ สมอ. ในการสมัครเป็นคณะกรรมการวิชาการของ UL อนุญาตให้ สมอ. ใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านมาตรฐานของ UL โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย


วันที่เผยแพร่ : 27 June 2018