>>>ดูข่าวทั้งหมด

สมอ. ลงพื้นที่ต่อเนื่องตามภารกิจ “Quick win” ยึดยางล้อไม่ได้มาตรฐาน หวั่นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่เผยแพร่ : 2024-04-17 08:48:37

อ่านต่อ..


สมอ. เร่งภารกิจ “Quick win” ต่อเนื่อง ยึดเต้ารับ เต้าเสียบ พาวเวอร์แบงก์ และผงซักฟอก ไม่มี มอก. กว่า 2 แสนบาท

วันที่เผยแพร่ : 2024-04-10 09:39:17

อ่านต่อ..


สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (DTSCWG) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่เผยแพร่ : 2024-04-05 15:13:47

อ่านต่อ..


สมอ. ระดมทีม สกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามภารกิจ “Quick win” ยึดอีกกว่า 15.4 ล้านบาท

วันที่เผยแพร่ : 2024-04-05 09:07:47

อ่านต่อ..


สมอ. ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “MIND - PRESS SPORT DAY 2024” แข่งกีฬาแบดมินตันกระชับความสัมพันธ์ผู้สื่อข่าว

วันที่เผยแพร่ : 2024-04-01 09:12:04

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2024-04-17 08:48:37 สมอ. ลงพื้นที่ต่อเนื่องตามภารกิจ “Quick win” ยึดยางล้อไม่ได้มาตรฐาน หวั่นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2024-04-10 09:39:17 สมอ. เร่งภารกิจ “Quick win” ต่อเนื่อง ยึดเต้ารับ เต้าเสียบ พาวเวอร์แบงก์ และผงซักฟอก ไม่มี มอก. กว่า 2 แสนบาท
2024-04-05 15:13:47 สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (DTSCWG) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์
2024-04-05 09:07:47 สมอ. ระดมทีม สกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามภารกิจ “Quick win” ยึดอีกกว่า 15.4 ล้านบาท
2024-04-01 09:12:04 สมอ. ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “MIND - PRESS SPORT DAY 2024” แข่งกีฬาแบดมินตันกระชับความสัมพันธ์ผู้สื่อข่าว
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2024-04-04 16:10:49 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024-03-22 13:57:10 ประกาศสำนักงานมาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2024-03-22 10:47:56 ประกาศสำนักงานมาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024-03-20 13:31:54 ประกาศสำนักงานมาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน
2024-03-07 13:27:08 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2024-04-10 14:22:49 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67)
2024-04-10 13:58:30 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67)
2024-04-10 13:40:54 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับมอดูลแอลอีดี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67)
2024-04-10 08:46:42 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
2024-04-02 11:31:30 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 25 มี.ค. 67 - 23 พ.ค. 67)
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
11 April 2024 11 May 2024 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567)
07 March 2024 30 April 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 6/641/66 จำนวน 1 เครื่อง
05 April 2024 19 April 2024 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001 Lead Assessor ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 April 2024 17 April 2024 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 March 2024 30 April 2024 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
13 March 2023 - 13 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 600
10 March 2023 - 10 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร 600
21 February 2023 - 21 February 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ 600
07 April 2021 - 07 April 2021 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 1
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565