ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2562 พบกับร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ร่วมสนุกกับเกม และกิจกรรมความบันเทิงมากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน (ประกาศผลรางวัลฉลากกาชาด คืนวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562)

วันที่เผยแพร่ : 2019-10-18 07:18:50


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2019-10-18 07:18:50 ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2562 พบกับร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ร่วมสนุกกับเกม และกิจกรรมความบันเทิงมากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน (ประกาศผลรางวัลฉลากกาชาด คืนวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562)
2019-09-19 11:33:15 สมอ. ชู 10 หน่วยงานตัวอย่าง นำ มอก. 9999 ไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สมอ. จัดพิธีลงนามรับรองตนเองให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก. 9999 ที่ผ่านการทวนสอบประสิทธิผลและความสำเร็จของการนำ มอก. 9999 “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” มาปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง จำนวน 10 หน่วยงาน
2019-09-17 10:24:51 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 วันนี้(16 กันยายน 2562) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019)  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเป็นปีที่ 27 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2019-09-12 15:14:32 สมอ. ร่วมปล่อยขบวนรถ “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 14.30 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
2019-09-06 14:26:37 สมอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACCSQ RBPWG ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง วันนี้ (5 ก.ย.2562) นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-Based Product Working Group - RBPWG) ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - ACCSQ) ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐ คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2019-09-17 08:59:38 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-08-14 09:40:46 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-08-09 16:26:33 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2019-07-30 13:46:27 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2019-07-26 15:36:17 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
2019-11-11 15:38:28 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 6 พ.ย. 62
2019-09-30 17:25:39 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55 % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง เลขที่มาตรฐาน มอก. 2228-2559 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ก.ย. 62
2019-04-09 16:14:06 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 27 มี.ค. 62
2019-04-09 14:51:53 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดเหนี่ยวนำสามเฟส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 3 เม.ย. 62
2019-03-12 10:16:38 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 7 มี.ค. 62
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
06 November 2019 30 November 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
13 November 2019 20 November 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำระบบกันซึมและซ่อมแซมกันสาดชั้น 2 ด้านหลังอาคาร สมอ. และโครงการจ้างติดตั้งขาแขวนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องผู้บริหาร สมอ. (2 โครงการ)
11 November 2019 18 November 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อของรางวัลประเภทรภยนต์ในงานกาชาดประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน และโครงการซื้อของรางวัลประเภทรถจักรยานยนต์ ในงานกาชาด ประจำปี 2562 จำนวน 6 คัน (2 โครงการ)
13 November 2019 20 November 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ
08 November 2019 15 November 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ. สล.)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
18 September 2019 - 18 September 2019 พิธีลงนามประกาศรับรองตนเองในการนำ มอก.9999 ไปใช้ ของ 10 บริษัท ที่ผ่านการทวนสอบ 1