สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ Underwriters Laboratories Inc. (UL) จากสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบมาตรฐานของไทย การลงนาม MoU กับ Underwriters Laboratories Inc. หรือ UL ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญด้านการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระดับชั้นนำของโลก ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ และให้การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

วันที่เผยแพร่ : 2018-06-27 15:31:22


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2018-06-27 15:31:22 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ Underwriters Laboratories Inc. (UL) จากสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบมาตรฐานของไทย การลงนาม MoU กับ Underwriters Laboratories Inc. หรือ UL ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญด้านการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระดับชั้นนำของโลก ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ และให้การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
2018-06-04 09:18:45 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (Automatic and Tyre Testing, Research and Innovation Center - ATTRIC) โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ณ เขตสวนป่าลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
2018-05-15 09:00:13 ท่านลมอ อภิจิณ สักการะองค์พระนารายณ์ พระภูมิ และพระฤาษีอิสิปะติ พญาปุสโสตะนาคราช ตามลำดับ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ลมอ สมอในวันศุกร์ที่ 11พ.ค.61
2018-04-23 14:38:04 19 เมษายน 2561 เลขาธิการ สมอ. นายณัฐพล รังสิตพล เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2561
2018-04-18 15:06:03 สมอ. แถลงผลงานรอบ 6 เดือน  พัฒนาการการดำเนินงานโดย Transform  การมาตรฐานสู่ สมอ. 4.0 เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  ในทุกกระบวนการทำงาน ยกระดับการบริการ และส่งเสริม SMEs สู่สากล
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2018-07-17 14:52:49 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
2018-07-11 16:12:58 ประกาศผู้สนใจสมัครส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดและวีดีโอเนื่องในวันมาตรฐานโลก (ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
2018-06-21 10:22:08 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2018-06-18 14:24:22 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร
2018-05-31 15:47:24 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
2018-07-16 13:39:46 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๑๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓ (๑๐) : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 10 ก.ค. 61
2018-05-25 09:53:33 ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2018-05-11 16:15:22 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 4 พ.ค. 61
2018-03-29 16:56:57 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 มี.ค. 60
2017-11-24 16:36:23 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 17 พ.ย. 60